อัตราค่าบริการ 20 บาท / เพลง (ไม่รวม VAT 7%) ค่าบริการดังกล่าวจะถูกชำระเมื่อมีการทำรายการเสร็จแล้ว

--------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราค่าบริการ True tone และ Full song 29-35 บาท/เพลง (ไม่รวม VAT7%) ค่าบริการดังกล่าวขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเพลง
สำหรับลูกค้า iPhone ยังไม่รองรับการใช้บริการ True tone และ Full song ได้ในขณะนี้